พนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ 2560 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ 15 ม.ค. 61

สมัครงานกรมป่าไม้

จากการเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปี 2560 ที่เปิดรับสมัครในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 จำนวน 46 อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2561 Continue reading “พนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ 2560 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ 15 ม.ค. 61”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61

จากการประกาศสอบครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2560 จำนวน 229 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร และทาง การจัดสอบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ ที่นั่งสอบ พิมพ์บัตรประจำจำตัวสอบ Continue reading “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 7 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 21 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 28 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 22 ก.ย. 60

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 8 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 22 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 14 ก.ย. 60

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 13 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลังวันที่ 14 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 14 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 15 ก.ย. 60

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 715 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลังวันที่ 15 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 15 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 29 ก.ย. 60

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 10 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 29 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 100 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 16 ต.ค. 60

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 55 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 16 ต.ค. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอบ2) 2560 วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ | 23 ก.ย. 60

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โลโก้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ จำนวน 790 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอบ2) 2560 วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ | 23 ก.ย. 60”