ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 28 มิ.ย.60

Advertisements

กรมธนารักษ์ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 65 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 28  มิถุนายน  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงาน กรมธนารักษ์ จำนวน 65 อัตรา

1. นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านเคมี) 1 อัตรา
2.นักบัญชี 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์ 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
7.พนักงานนำชม 3 อัตรา
8.นายช่างโลหะ 1 อัตรา
9.นายช่างหล่อ 2 อัตรา
10.ช่างฝีมือ 2 อัตรา
11.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
12.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
13.เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี 2 อัตรา
14.พนักงานขาย 2 อัตรา
15.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
16.เจ้าพนักงานธุการ(ปวส.) 2 อัตรา
17.เจาพนักงานธุการ(ปวท.) 1 อัตรา
18.ช่างโลหะ 1 อัตรา
19.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
20.เจ้าพนักงานการคลัง 2 อัตรา
21.พนักงานแท่นพิมพ์และตัดกระดาษ 2 อัตรา
22.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
23.พนักงานทั่วไป(ม.6) 1 อัตรา
24.พนักงานขับรถยนต์(ปฏิบัติงานศาลธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
และปฏิบัติงานศาลธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา) 2 อัตรา
25.พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา
26.พนักงานทั่วไป(ม.3) 1 อัตรา
27.พนักงานเหรียญกษาปณ์ 19 อัตรา
28.ช่างกษาปณ์ 1 อัตรา
29.พนักงานบริการ 4 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ 2560 จำนวน 65 อัตราที่นี่

  • กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 28 มิ.ย.60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 28/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *