ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 21 ก.ค. 60

Advertisements

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 20 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 กรกฎาคม  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 20 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการ  14 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 2 อัตรา
5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ  1 อัตรา
6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2560 จำนวน 20 อัตราที่นี่

  • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 21 ก.ค.60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 21/07/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *