ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 5 ก.ค.60

Advertisements

กรมควบคุมโรค จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 123 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค จำนวน 43 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  17 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) 3 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา
5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  1 อัตรา
6. นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา
8. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
9. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
12. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
14. โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค 2560 จำนวน 43 อัตราที่นี่

  • กรมควบคุมโรคจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 5 ก.ค.60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 05/07/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *