ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 14 – 16 มิ.ย.60

Advertisements

กรมสรรพากรจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 578 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5  – 30 พฤษภาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 จำนวน 587 อัตรา

1.  เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 351 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 178 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 27 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 23 อัตรา
5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 7 อัตรา
6.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 จำนวน 578 อัตราที่นี่

  • กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 14/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *