ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 7 ก.ค.60

Advertisements

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 20 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5 – 26 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 20 อัตรา

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 20 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 จำนวน 20 อัตราที่นี่

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 7 ก.ค. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 07/07/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *