ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 19 มิ.ย.60

Advertisements

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 10 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ  ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา

1. ตำแหน่ง วิศวกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)  1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)  1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)  3 อัตรา
5.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  (ปริญญาโท) 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)  1 อัตรา
7.ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท) 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2560 จำนวน 10 อัตราที่นี่

  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันเวลาสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 19 มิ.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 19/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *