ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กองพลทหารราบที่ 4 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 23 มิ.ย.60

Advertisements

กองพลทหารราบที่ 4 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 77 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5 – 26 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ศุกร์ที่ 23  มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 77 อัตรา

1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 35 อัตรา
2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 20 อัตรา
3. ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 8 อัตรา
4. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 4 อัตรา
6. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นายสิบเครื่องมือ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง พลวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง พลสลับสาย จำนวน 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 4 ประจำปี 2560 จำนวน 77 อัตราที่นี่

  • กองพลทหารราบที่ 4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 4 วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 นี้

 

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 23/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *