ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 15 ก.ย. 60

Advertisements

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 715 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลังวันที่ 15 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 จำนวน 715 อัตรา

ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่
(1) ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน 11 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 50 อัตรา

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่
(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ 179 อัตรา
(2) ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 9 อัตรา
(3) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 339 อัตรา
(4) เภสัชกรปฏิบัติการ 35 อัตรา
(5) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 6 อัตรา
(6) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 4 อัตรา
(7) นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 8 อัตรา
(8) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 11 อัตรา
(9) นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
(10) นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 5 อัตรา
(11) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 27 อัตรา
(12) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 23 อัตรา
(13) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 จำนวน 715 อัตราที่นี่

  • สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560  วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ หลังวันที่ 15 ก.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 16/09/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *