ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 16 ต.ค. 60

Advertisements

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 55 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 จำนวน 55 อัตรา

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา
2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน 7 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้พานักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน 19 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
14. ตำแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 จำนวน 55 อัตราที่นี่

  • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560  วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 1 6 ต.ค. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 16/10/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *