รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61

Advertisements

จากการประกาศสอบครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2560 จำนวน 229 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร และทาง การจัดสอบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ ที่นั่งสอบ พิมพ์บัตรประจำจำตัวสอบจากตำแหน่งที่รับสมัคร

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560

จะประกาศในวันที่ 26 มกราคม 2561

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 26/01/2561
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *