ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 30 มิ.ย.60

Advertisements

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าทำงาน ในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 14 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทำสัญญาคราละ 1 ปี ได้รับอัตราจ้างรายวัน วันละ 500 บาท จำนวน 14 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2560 จำนวน 14 อัตราที่นี่

  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 30/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *