ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60

Advertisements

กรมชลประทาน ได้เปิดสอบพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 อัตรา และจำดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 และประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอน กรมชลประทาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ในวันที่ 31 พ.ค. 60

ตำแหน่งที่เปิดสอบ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
5. ตำแหน่ง นายช่างภาพ
6. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
7. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
8. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
9. ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
10. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
11. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
12. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
14. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
15. ตำแหน่ง นิติกร
16. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
17. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน
18. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
19. ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ)

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 พนักงานราชการ จำนวน 370 อัตรา

กรมชลประทานจะประกาศในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 31/05/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *