รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป่าไม้ 2560 จำนวน 197 อัตรา | 2 มิ.ย. 60

Advertisements

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการประจำปี 2560 จำนวน 197 อัตรา โดยสมัครในวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ กรมป่าไม้ 60 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกันได้เลย

กรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวันเลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เมื่อ 15 – 23 พ.ค. 60

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 100 อัตรา
– ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 อัตรา
– เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
– ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
– ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา
– นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา
– นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร จำนวน 6 อัตรา
– บุคลากร จำนวน 3 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป่าไม้ 2560 ได้ที่นี่

ประกาศแล้วในวันที่ 2 มิ.ย. 60

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 02/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *