ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 29 ก.ย. 60

Advertisements

กรมทางหลวง จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 10 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 จำนวน 10 อัตรา

1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม-ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับ ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ
3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 จำนวน 10 อัตราที่นี่

  • กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ( วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560  วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ในวันที่ 29 ก.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 29/09/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *