ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 6 มิ.ย.60

Advertisements

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 45 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

ตำแหน่งที่จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 45 อัตรา

1. ตำแหน่งนิติกร 19 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม 2 อัตรา

ติดตามข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560 จำนวน 45 อัตราที่นี่

  • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  พนักงานกองทุน วันเวลาสถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบ ในวันที่ 6 มิ.ย. 60 นี้

Advertisements


-----job option----
ประกาศแล้ว - 06/06/2560
Link ประกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *