ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน กรมชลประทาน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 11 ก.ย. 60

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน กรมชลประทาน ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 71 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 11 กันยายน  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน กรมชลประทาน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 11 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ได้เปิดสอบพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 อัตรา และจำดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 และประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอน กรมชลประทาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60”