ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 29 ก.ย. 60

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 10 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 29 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 100 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) กรมทางหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60”