ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2560 วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน | 14 ก.ย. 60

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โลโก้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน จำนวน 790 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2560 วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน | 14 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน กรมชลประทาน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 11 ก.ย. 60

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน กรมชลประทาน ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 71 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 11 กันยายน  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน กรมชลประทาน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 11 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน(คนพิการ) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 25 ส.ค. 60

โลโก้บริษัทไปรษณีย์ไทย

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน(คนพิการ) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 250 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน(คนพิการ) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 25 ส.ค. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ท้องถิ่น อบต 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 8 ก.ย. 60

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ท้องถิ่น อบต. ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 21,605 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ท้องถิ่น อบต 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 8 ก.ย. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 21 ก.ค. 60

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 20 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 21 กรกฎาคม  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 21 ก.ค. 60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 28 มิ.ย.60

โลโก้กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 65 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 28  มิถุนายน  2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน กรมธนารักษ์ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 28 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 5 ก.ค.60

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 123 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 5 ก.ค.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 30 มิ.ย.60

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าทำงาน ในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 14 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 30 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การไฟฟ้านครหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 8 มิ.ย.60

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 123 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 23 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การไฟฟ้านครหลวง 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 8 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 19 มิ.ย.60

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 10 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ  ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 19 มิ.ย.60”