ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กองพลทหารราบที่ 4 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 23 มิ.ย.60

กองทัพบก

กองพลทหารราบที่ 4 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 77 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5 – 26 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ศุกร์ที่ 23  มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กองพลทหารราบที่ 4 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 23 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 7 ก.ค.60

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 20 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5 – 26 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 7 ก.ค.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 6 มิ.ย.60

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 45 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 6 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 14 – 16 มิ.ย.60

กรมสรรพากร

กรมสรรพากรจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 578 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5  – 30 พฤษภาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 14 – 16 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ได้เปิดสอบพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 อัตรา และจำดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 และประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอน กรมชลประทาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป่าไม้ 2560 จำนวน 197 อัตรา | 2 มิ.ย. 60

สมัครงานกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการประจำปี 2560 จำนวน 197 อัตรา โดยสมัครในวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ กรมป่าไม้ 60 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกันได้เลย Continue reading “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป่าไม้ 2560 จำนวน 197 อัตรา | 2 มิ.ย. 60”

ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ. ภาค ก วันเวลา สถานที่สอบ

สมัครสอบ กพ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก  60 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ กพ. ภาค ก. ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ. ภาค ก วันเวลา สถานที่สอบ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน” | 1 มี.ค.60

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ วันเวลา สถานที่สอบ กำหนดการสอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน” | 1 มี.ค.60″

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จ่ายเงินสอบ กฟผ. 2560 | 22 ก.พ.60

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จากการรับสมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 16 – 31 มกราคม 2560 ทาง กฟผ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จ่ายเงินสอบ กฟผ. 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จ่ายเงินสอบ กฟผ. 2560 | 22 ก.พ.60”