ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 7 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 21 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 28 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 28 ก.ย. 60”