ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ. ภาค ก วันเวลา สถานที่สอบ

สมัครสอบ กพ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก  60 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ กพ. ภาค ก. ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ. ภาค ก วันเวลา สถานที่สอบ”