ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ได้เปิดสอบพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 อัตรา และจำดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 และประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอน กรมชลประทาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60”