รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61

จากการประกาศสอบครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2560 จำนวน 229 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร และทาง การจัดสอบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ ที่นั่งสอบ พิมพ์บัตรประจำจำตัวสอบ Continue reading “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 14 – 16 มิ.ย.60

กรมสรรพากร

กรมสรรพากรจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ จำนวน 578 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 5  – 30 พฤษภาคม 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมสรรพากร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ | 14 – 16 มิ.ย.60”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ได้เปิดสอบพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2560 จำนวน 370 อัตรา และจำดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 และประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอน กรมชลประทาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมชลประทาน 2560 | 31 พ.ค. 60”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป่าไม้ 2560 จำนวน 197 อัตรา | 2 มิ.ย. 60

สมัครงานกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการประจำปี 2560 จำนวน 197 อัตรา โดยสมัครในวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ กรมป่าไม้ 60 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกันได้เลย Continue reading “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมป่าไม้ 2560 จำนวน 197 อัตรา | 2 มิ.ย. 60”

ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ. ภาค ก วันเวลา สถานที่สอบ

สมัครสอบ กพ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก  60 ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ กพ. ภาค ก. ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 Continue reading “ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กพ. ภาค ก วันเวลา สถานที่สอบ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน” | 1 มี.ค.60

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ วันเวลา สถานที่สอบ กำหนดการสอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน” | 1 มี.ค.60″