รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61

จากการประกาศสอบครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2560 จำนวน 229 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร และทาง การจัดสอบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ ที่นั่งสอบ พิมพ์บัตรประจำจำตัวสอบ Continue reading “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2560 จำนวน 229 อัตรา | 26 ม.ค. 61”