ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 15 ก.ย. 60

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 715 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลังวันที่ 15 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 15 ก.ย. 60”