ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 14 ก.ย. 60

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 13 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม – 14 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลังวันที่ 14 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| หลัง 14 ก.ย. 60”