ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 22 ก.ย. 60

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 8 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 กันยายน 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 22 ก.ย. 60”