ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 16 ต.ค. 60

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ จำนวน 55 อัตรา ที่เปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ติดตามข่าวประกาศได้ที่นี่

Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2560 วันเวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ| 16 ต.ค. 60”